Privatumo politika

Privatumo politika

1.      Bendrosios nuostatos

1.1.   Ši Privatumo politika reglamentuoja elektronines parduotuves (toliau – BOTTARI.LT) ir jos Kliento (toliau – Jus, Jusu) pagrindinius asmens duomenu rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarka.

1.2.   Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarka, kuria remdamasi BOTTARI.LT tvarko JUSU asmens duomenis. 

1.3.   Jusu asmeniniu duomenu tvarkyma nustato LR Asmens duomenu teisines apsaugos istatymas ir kiti teises aktai, reglamentuojantys tokiu duomenu rinkima.

1.4.   Naudotis BOTTARI.LT paslaugomis gali:

1.4.1.      visi veiksnus fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metu amžiaus;

1.4.2.      nepilnameciai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metu amžiaus tik turedami tevu, iteviu arba rupintoju sutikima, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.4.3.      juridiniai asmenys;

1.4.4.       visu aukšciau nurodytu asmenu igalioti atstovai.

 

2.      Asmens duomenu rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.   BOTTARI.LT gerbia kiekvieno Jusu teise i privatuma. Jusu asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

2.1.1.      apdorotume Jusu prekiu užsakymus;

2.1.2.      išrašytume finansinius dokumentus;

2.1.3.      išprestume problemas, susijusias su prekiu pateikimu ar pristatymu;

2.1.4.      ivykdytume kitus sutartinius isipareigojimus.

2.1.5.      Registracijos e-parduotuveje metu Jus privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.2.   BOTTARI.LT gali statistiniais tikslais naudoti su Jusu asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie isigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistu atskleisti Kliento asmens tapatybes arba kitu asmens duomenu, pagal kuriuos butu galima nustatyti asmens tapatybe.

 

3.      Asmens duomenu perdavimas treciosioms šalims

         3.1. BOTTARI.LT pasilieka teise perduoti informacija treciosioms šalims tik:

          3.1.1. šio dokumento 2.1.3.  punkte minimiems tikslams igyvendinti;

          3.1.2. Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka.

 

4.  Asmens duomenu pakeitimas ar atnaujinimas

         4.1. Jus turite teise keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateikta informacija.

         4.2. BOTTARI.LT turi tureti išsamia ir atnaujinta informacija apie Jus, kad galetume efektyviai vykdyti Jusu reikalavimus.

 

5.      Asmens duomenu tvarkymas

        5.1. Jus sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jus savo noru pateikiate registracijos formoje, butu tvarkomi remiantis šiomis taisyklemis.

 

6.      Taisykliu keitimas

         6.1. Mes turime teise iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politika" apie tai pranešdami Jums.


Dignus Solutions UAB
Pakalnės g. 3, Vilnius, Lietuva
El. paštas: orders@dignus.lt
PVM kodas: LT100005362918
Įmonės kodas: 302482317